Diagnostika sítnicových a makulárních onemocnění

Věkem podmíněná degenerace sítnice je velmi častým očním onemocněním , které postihuje pacienty ve věku kolem padesáti let a výše. Projevuje se degenerativním změnami v místě tzv. žluté skvrny, neboli makuly. . Dojde-li ke ztrátám v oblasti makuly, pacient má velmi výrazné potíže při čtení, a posléze i na všechny ostatní vzdálenosti. Uprostřed zorného pole zpočátku vidí deformace, později skvrnu, která zvětšuje. Pacient hůře čte nebo vidí nejasná a rozmazaná místa. Ve čteném textu nejprve chybí jednotlivá písmena, ale s postupujícím časem je rozmazaná oblast stále větší. V pokročilém stádiu už pacient nerozezná ani rysy tváře. Vidí pouze obrysy a kontrasty, periferní zorné pole zůstává zachováno.