Komplexní oftalmologické vyšetření, měření nitroočního tlaku,

Komplexní vyšetření doporučujeme jedenkrát ročně, u mladších pacientů, kteří jsou bez potíží a dalších rizikových faktorů (diabetes, vysoký krevní tlak, závažné oční onemocnění v rodině), jednou za dva roky.
Zahrnuje podle potřeby:
• Pečlivou úpravu refrakční vady brýlemi, změřenou objektivně refraktometrem, přesné binokulární dokorigování pomocí projekčních optotypů.
• Dle potřeby korekce progresivních (multifokálních) nebo pracovních brýlí (tzv. bussines glass)
• Vyšetření předního segmentu oka na štěrbinové lampě, biomikroskopické vyšetření očního pozadí