Měření tloušťky rohovky (pachymetrie)

Toto vyšetření umožňuje sledovat a měřit tloušťku rohovky.

Síla (tloušťka) rohovky je v očním lékařství velmi důležitý ukazatel, který umožňuje kontrolovat výsledky léčby některých očních nemocí a také některé nemoci diagnostikovat. Údaje o tloušťce rohovky jsou nezbytné také pro provedení laserových refrakčních zákroků – operace se totiž provádějí přímo na rohovce a tloušťka rohovky musí být pro provedení operace dostatečná. Tento parametr se sleduje také po úrazech oka a při používání kontaktních čoček. Vyšetření je velmi důležité i pro správné posouzení hodnot nitroočního tlaku, neboť přístroje vyhodnocují nitrooční tlak dle průměrné tloušťky rohovky. Při odchylkách tloušťky, kdy je rohovka tenčí nebo naopak silnější, je proto nutné naměřené údaje následně propočítat a upravit.