Prevenci a diagnostiku zeleného zákalu (glaukomu), diagnostika šedého zákalu

Glaukom  = zelený zákal závažné oční onemocnění. Je to onemocnění záludné, protože ve většině případů nečiní pacientovi zpočátku žádné  potíže. Jde o plíživé onemocnění zrakového nervu, které se obvykle projevuje také zvýšeným nitroočním tlakem. Jeho nejčastější variantou je tzv. chronický glaukom (glaukom s otevřeným komorovým úhlem).  Zelený zákal je na druhém místě světového žebříčku příčin oslepnutí (první místo zaujímá šedý zákal neboli katarakta. Ale ta je na rozdíl od glaukomu odstranitelná.  Glaukom postihuje populaci většinou nad 40 let věku, může ovšem vzniknout v každém životním období. Výskyt stoupá s přibývajícím věkem. Glaukom blízkých příbuzných zvyšuje riziko čtyřnásobně, další rizikové faktory jsou např. celková onemocnění jako diabetes mellitus (cukrovka), kardiovaskulární poruchy, obezita, poruchy štítné žlázy, hypertenze nebo naopak nízký krevní tlak a jiné choroby

Katarakta=šedý zákal je onemocnění nitrooční čočky, které se projevuje změnou její transparence ve smyslu zkalení. Odstraňuje se chirurgicky výměnou za čočku umělou..