Často kladené otázky

Je nutné se předem objednat?

Nejde-li o zcela akutní onemocnění, je nutné se předem telefonicky nebo přes kontaktní formulář.

Jaký je rozdíl mezi šedým a zeleným zákalem?

Šedý zákal (neboli katarakta) je zkalení oční čočky. Projevuje se postupným zhoršováním zraku, pacient si obvykle stěžuje, že vidí hůře do dálky a na televizi. Postižení zraku u šedého zákalu řešíme operačně. Zkalenou oční čočku chirurg odstraní a na její místo implantuje čočku umělou. Tento zákrok je dnes prováděn ambulantně, bez celkové narkózy, je velmi šetrný a má prakticky okamžitý efekt. Velmi často se pacient obejde bez některých brýlí, dokonce je možné implantovat i multifokálni umělou čočku.

 

U zeleného zákalu (neboli glaukomu) nemusí k vážné poruše zraku dojít vůbec (je-li ovšem diagnostikován včas). Pokud už ke ztrátě zraku dojde, je bohužel trvalá a nevratná, protože jde o postižení nervových vláken sítnice a zrakového nervu.

 

 

Glaukom se na rozdíl od katarakty nedá odstranit. Léčba je dlouhodobá, obvykle celoživotní. Glaukom progreduje vždy! Onemocnění ale můžeme terapií prakticky stabilizovat natolik, že se kvalita zraku během života podstatně nezhorší. Důležitá je spolupráce pacienta s lékařem a hlavně časný záchyt. Proto zdůrazňujeme preventivní vyšetření. Pokud vám lékař sdělí, že vzhledem k vyššímu nitroočnímu tlaku byste mohli mít glaukom, není třeba propadnout panice. Jestliže nitrooční tlak pouze mírně přesahuje hranici 21 torrů nebo je vaše rohovka výrazně silnější (viz pachymetrie) a nejsou přítomny žádné známky poškození zrakového nervu, není to ještě glaukom. Někteří lidé mají nitrooční tlak zvýšený po celý život a jejich vidění je bezvadné. Takové pacienty je však třeba pravidelně sledovat, nejlépe opakovaným tomografickým vyšetřením zrakového nervu

Je možné glaukomu předejít?

Vzniku glaukomu není možno zabránit, lze jej pouze včas zjistit.

Je možné zelený zákal zcela vyléčit?

Glaukom (zelený zákal) je onemocnění, které vyžaduje trvalou léčbu a sledování. Glaukom se odstranit nedá, ale dá se zpomalit nebo prakticky zastavit. U některých pacientů vystačíme s celoživotní aplikací očních kapek, u jiných je nutný laserový nebo chirurgický zákrok. V některých případech odolává bohužel zelený zákal veškeré dostupné léčbě.

Nitrooční tlak, jak se vysoký projeví?

Hodnoty nitroočního tlaku jsou u zdravého oka v průměru 11-21 mmHg. Někteří pacienti ovšem mohou mít trvale tlak nad horní hranicí, a přesto u nich nikdy nedojde k rozvoji glaukomu. Naopak i u nižšího tlaku může dojít k závažnému poškození zrakového nervu. Výše tolerovaného tlaku je velmi individuální.

Pacienti si lehkého zvýšení tlaku nevšimnou. Velké zvýšení nitroočního tlaku může být provázeno zhoršeným viděním, bolestmi oka a hlavy, často i celkovým zchvácením, nevolností a zvracením. Potom může jít o takzvaný akutní glaukom. Při akutním glaukomu je důležité okamžitě vyhledat očního lékaře, oku bezprostředně hrozí oslepnutí.