Aplikace kontaktních čoček

Kontaktními čočkami lze korigovat většinu refrakčních vad – krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus.  Současné kontaktní čočky jsou velmi pohodlné a biokompatibilní – tj. samy o sobě nepůsobí problémy ve styku s tkáněmi lidského těla. Provádíme nácvik aplikace čoček,  edukace o správném nošení a hygienických zásadách.Velmi důležitá je však častá výměna starých čoček za nové. Špatně vyčištěné usazeniny na čočkách snižují komfort vidění a mohou vést ke vzniku zánětů, alergických reakcí  nebo rohovkových infekcí.
Tyto komplikace mohou nastat, přestože nemáte s nošením čoček subjektivně žádné potíže. Nezapomínejte, že kontaktní čočka je cizí předmět v oku. Rozhodně není bez rizika kupovat si dlouhodobě čočky v obchodě bez jakýchkoliv kontrol očním specialistou.
Pravidelná kontrola očním lékařem, i když čočky snášíte skvěle, je naprosto nezbytná.